Szkolenia dla kandydatów na diagnostów

Szanowni Państwo

Instytut Transportu Samochodowego organizuje szkolenia dla kandydatów i pracowników stacji kontroli pojazdów.
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Procesów Diagnostyczno-Obsługowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80.
Szkolenia prowadzą specjaliści ITS wykorzystując certyfikowane (atestowane) urządzenia i przyrządy diagnostyczne najnowszej generacji.

 

 

Szkolenia w ITS dają pełną wiedzę dotyczącą urzędowej diagnostyki pojazdów, prawidłowej interpretacji przepisów i sposobów postępowania w nietypowych przypadkach.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 18.12.2014 r., poz. 1836).

Lp. częsć Tytuł szkolenia cena (w zł)
podstawowa

patronat

1 I

szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

 
1000  500 
2 II

szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

 
250  125 
3 III szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych 450  225 
4 IV

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

450  225 
5 V

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

  • związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
  • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
  • którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
450 225
6 VI
  • szkolenie uzupełniające dla uprawnionych diagnostów - szkolenie dobrowolne
550 275

*Stacje Kontroli Pojazdów pod Patronatem ITS posiadają zniżkę 50% od ceny bazowej szkolenia (j.w.)

Podstawowa - cena dla uczestnika szkoleńa diagnostycznego

Patronat (rabat 50%) – cena dla uczestnika zgłoszonego przez stacje objętą Patronat ITS nad SKP


Uwaga: Stacje Kontroli Pojazdów 

pod Patronatem ITS 

50% rabatu

na wszystkie rodzaje szkoleń

dla diagnostów


Opłata za kurs nie obejmuje zakwaterowania oraz wyżywienia.

Kierownikiem szkoleń jest mgr inż. Paweł Dziedziak tel. (022) 43 85 320

Zgłoszenia prosimy kierować do Instytutu Transportu Samochodowego pocztą lub faxem.

Biuro: (022) 43 85 320

Fax: (022) 43 85 201

E-mail: wieslawa.siemiatycka@its.waw.pl

Terminy szkoleń w miarę napływu zgłoszeń. Minimalny liczba uczestników szkolenia 15 osób. ITS zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.


Zapraszamy